Język angielski

Według psychologów mózg człowieka osiąga płynny rozwój przed ukończeniem siódmego roku życia. W pierwszych sześciu latach dziecko przyswaja ogromne ilości faktów oraz informacji, które są później przechowywane w jego pamięci.

Dostarczając dziecku odpowiednich informacji można wpływać na rozwój jego mózgu.

Uczenie się języka we wczesnym wieku rozwija drogi w korze mózgowej i bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji.

Koncepcja pedagogiczna leżąca u podstaw programu edukacji językowej to nauczanie języka poprzez proces naturalny dla każdego malucha, czyli poprzez zabawę.

 

W „Małym Europejczyku” uczymy dzieci za pomocą następujących metod:

  • Language immersion method (metoda immersji), czyli całkowitego zanurzenia się w język poprzez prowadzenie jak największej ilości zajęć w języku docelowym.

  • Total Physical Response (zrozum i wykonaj), czyli metoda reagowania ciałem, ruchem. Idealna dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla których potrzeba ruchu oraz własnej ekspresji jest ogromna. We wczesnych fazach kontaktu z językiem nauczyciel komunikuje się z dziećmi wydając polecenia, których rozumienie maluchy demonstrują ruchem. Wydając polecenie po raz pierwszy nauczyciel modeluje oczekiwane zachowanie. Proste polecenia powtarzane są tak długo, aż dzieci zapamiętają w jaki sposób mają na nie reagować.
  • Metoda audiowizualna, czyli prezentacja nowego materiału językowego w audiowizualnym kontekście w celu uczenia się poszczególnych umiejętności słuchania, czytania i mówienia
  • Metoda komunikacyjna, czyli stwarzanie sytuacji zachęcających do komunikowania się w języku obcym.
  • Metoda naturalna, naśladuje proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Nauczyciel komunikuje się z dziećmi w języku obcym wspomagając rozumienie gestem, mimiką, powtarzając wypowiedź w różny sposób. Jednocześnie szanując prawo dziecka do wypowiadania się w języku obcym w momencie, kiedy będzie do tego gotowe.